sofy

Solitérne sedačky pre viacmiestne sedenie.

Pri možnosťi výberu čalúnenia sa sofa vyrába na zákazku, podľa vašej špecifikácie a podlieha obchodným podmienkam Tovaru na mieru.