Ateliér

Ateliér TRIFORM FACTORY sa viaže predovšetkým k návrhu interiérov a zahŕňajú celú škálu, od riešenia stavebných detailov a vloženého interiéru, až po výber mobiliáru. Komplexné interiérové riešenia celkom prirodzene kombinujú typové a atypické prvky: dizajnéri v ňom prinášajú hotové riešenia a kooridinujú vzájomnú súčinnosť zaangažovaných dodávateľov. Samozrejmosťou sú aj konzultácie o najvhodnejších interiérových riešeniach samostatných častí projektov, ktoré sú určené pre architektov, staviteľov, developerov alebo samotných investorov.

Rozsah projekčných prác - interiér:

  • vstupnú konzultáciu s klientom o jeho zamýšľanom projekte
  • prípravnú fázu projektu - zber informácií, obhliadka
  • zameranie priestoru geodetom
  • počítačové spracovanie vstupných dát - vymodelovanie existujúceho priestoru
  • spracovanie návrhu - štúdie
  • prekonzultovanie - odprezentovanie navrhovaného riešenia - štúdie s klientom
  • zapracovanie pripomienok do realizačného projektu
  • realizačný projekt interiéru z podkladmi pre ostatné profesie
  • možnosť vytvorenia prezentácie formou vizualizácie, simulácie a virtuálnej reality