O nás

2000
Zámocká ulica
Začiatky konceptu TRIFORM FACTORY sú tesne spojené s bratislavským Starým Mestom, konkrétne so Zámockou ulicou, kde sme otvorili prvú špecializovanú predajňu s výberovým dizajnom. Reprezentatívna adresa v bezprostrednej blízkosti Bratislavského hradu - revitalizovaná ulica s novou výstavbou priťahovala osobitnú pozornosť, a tak naše štúdio vynikajúco zapadlo do dobre namiešanej mozaiky bytov, kaviarničiek, drobných predajní a ďalších podnikov.


2003
Továrenská ulica
V roku 2003 sme sa presťahovali na Továrenskú ulicu - elegantný dizajn popredných, predovšetkým španielskych značiek sme inscenovali v surových, no obzvlášť podmanivých priestoroch nepoužívanej priemyselnej haly. Zachytili sme tak "zeitgeist", ktorý začiatkom nultých rokov upriamil pozornosť na vyprázdnené industriálne areály, tzv. "brownfields", v našom hlavnom meste situované doslova v centre. Dnes sa v tejto lokalite skvie výstavba modernej štvrte a po priemyselnej minulosti už neostala takmer žiadna pamiatka.


2005
Michalská ulica
S cieľom skúmať odlišné možnosti vystavovania nábytku a komunikácie showroomu s verejnosťou sme vyskúšali aj celkom radikálny krok: naše štúdio sme umiestnili priamo do srdca bratislavského Starého Mesta. Tentoraz sa podkladom dizajnérskej scénografie stalo historické podkrovie na Zámockej ulici (neďaleko Michalskej brány). Zvodná lokalita, ktorá v tomto období priťahovala tvorivé talenty z viacerých odvetví, priniesla štúdiu zvučnosť i povedomie prístupnej exkluzívnosti.

 

2006
Bajkalská ulica
Po pár rokoch sme sugestívne prostredie industriálnej haly na Továrenskej ulici vymenili za niečo celkom odlišné: TRIFORM FACTORY otvorilo showroom v novučičkých priestoroch dobre fungujúceho partera v novostavbe na Bajkalskej ulici - exponovanej mestskej tangente. Moderné, používateľsky pohodlné priestory sa stali nielen domovom dizajnérskeho nábytku, ale aj mnohých podujatí (napríklad pamätného večierku s kobercovou kráľovnou Nani Marquina), pri ktorých sme našu úlohu obchodníkov a dizajnérov rozšírili aj o osvetu medzi širšou verejnosťou.


2010
Šacová ulica
So štúdiom TRIFORM FACTORY sme si súčasnú adresu - prízemie polyfunkčného domu na mestskej tepne, Šancovej ulici - osvojili na najdlhší čas. Showroom v bezprostrednom dotyku so živou ulicou využívame už od roku 2010 a v neveľkých, no mimoriadne príhodných priestoroch pravidelne obmieňame expozíciu súčasného nábytku, svietidiel či moderných bytových doplnkov. Na ulicu, ktorá má kvôli vyťaženosti vysokú "vizibilitu", zároveň pomocou veľkých výkladov "vysielame" náš dizajnérsky program v priamom prenose